Dette er ZINGA 1-komponent katodisk, galvanisk beskyttelse mot korrosjon, påført som maling. Egenskapene og fordelene kan sammenlignes med varmforsinking (galvanisering) og metallisering, med enda flere fordeler. Beskyttelsen umuliggjør korrosjon (underkryping), sprekkdannelser og avflassing. Filmgalvanisering med ZINGA utføres enkelt, gir robust galvanisk beskyttelse med lang holdbarhet og minimalt fremtidig vedlikehold og kostnader.

Facebook side :

ZINGA - Praktisk og teoretisk hjelpeside

ZINGA Spray 500 ml Kartong – 12 stk 1-komponent, katodisk korrosjons-beskyttelse med 96 % sink (vekt/tørr). Godt egnet alene (uten overmaling), som galvanisk grunning i et duplex system (med overmaling) eller som reparasjonssystem for nedslitt, skadet eller modifisert varmgalvanisering

ZINGALU Spray ZINGA med 4% aluminium. Gir tilnærmet likt utseende som varmgalvanisering. Ideell for bruk til mindre reparasjonene/prosjekter, på skadet eller nedslitt varmgalvanisering og ZINGA

ALU ZM Spray 500 ml Kartong - 12 stk 1-komponent katodisk beskyttelse. Basert på aluminiums-flak. Kan påføres uten primer på gammel, ikke-korrodert varmgalvanisering eller som toppstrøk på ZINGA

ZINGATAFREE MIO PU 1-komponent polyuretanmaling. God vann- og korrosjonsbestandighet (MIO-partikler). Motstandsdyktig mot kjemisk påvirkning. Erstatter normale kulltjæreprodukter. Anbefales som beskyttelse på ZINGA i ferskvann eller saltvann i spesielle situasjoner og på strukturer som graves ned i bakken Testet i henhold til ISO12944 i nedsenkning i salt - eller brakkvann (Im2) eller i bakken (Im3) med høy klassifisering (Forventet levealder) 15 år: ZINGA 1 x 60-80µm DFT + Zingatarfree 2 x 100µm DFT

CHLOR*RID Fjerner klorider, sulfater, overflatesalter og olje. Blandes i rensevannet ved høytrykkrens.

HOLD*BLAST Miljøvennlig passivator som utsetter flashrust i flere dager, inntil 70 timer.

https://zinga.no/produkter-no/